Aktualności z Nysy

Polish Czech English German

Przeczytaj nowości z Nysy i powiatu nyskiego ...

 • Sytuacja epidemiczna w pow. nyskim - RAPORT 2.04.2020

  Sytuacja epidemiczna w pow. nyskim - RAPORT 2.04.2020

  AKTUALNA SYTUACJA EPIDEMICZNA W POWIECIE NYSKIM ...

 • Nyski Pakiet Pomocowy dla Przedsiębiorców

  Nyski Pakiet Pomocowy dla Przedsiębiorców

  Sytuacja epidemiczna postawiła wielu Przedsiębiorców w niezwykle trudnej sytuacji. Praktycznie z dnia na dzień wielu ludzi zawiesiło działalność swoich firm, bądź odnotowało istotny spadek

 • Apel do mieszkańców powiatu nyskiego

  Apel do mieszkańców powiatu nyskiego

  Apel do mieszkańców powiatu nyskiego. Wspólne działanie to jedyny sposób na walkę z koronawirusem...

 • Nyska Kronika Filmowa - odc. 13/2020 (225)

  Nyska Kronika Filmowa - odc. 13/2020 (225)

  Rząd wprowadził nowe obostrzenia w związku z pandemią koronawirusa. W tym trudnym czasie ważna jest wzajemna pomoc i solidarność. Dziś będziemy zachęcać do wsparcia lokalnych restau

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogranicza swoją działalność

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogranicza swoją działalność

  Informuję, iż na okres pandemii zawieszone zostają do odwołania posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  W celu zapewnienia ciągłości prowadzonej działalności prz

 • Epidemia koronawirusa – rozwiązania dla cudzoziemców

  Epidemia koronawirusa – rozwiązania dla cudzoziemców

  W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa przewidująca m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Przepisy umożliwią legalne pozos

 • Ostrzeżenie meteorologiczne - przymrozki do niedzieli

  Ostrzeżenie meteorologiczne - przymrozki do niedzieli

  IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu prognozuje spadek temperatury minimalnej do -2°C, a przy gruncie do -4°C. Temperatura maksymalna w sobotę wyniesie od 8°C do 10°C...

 • Zmiana trasy na linii nr 6

  Zmiana trasy na linii nr 6

  W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, w trosce o bezpieczeństwo pasażerów i naszych pracowników,  od dnia 6 kwietnia linia nr 6 będzie przebiegała jak przed zmianami, przez Konra

 • Koronawirus a bezpieczne zakupy

  Koronawirus a bezpieczne zakupy

  Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa, który przenosi się drogą kropelkową. Dlatego w Polsce zamknięto większość instytucji w tym muzea, teatry,

 • Infolinia w sprawie koronawirusa dla osób głuchych

  Infolinia w sprawie koronawirusa dla osób głuchych

  Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza i Polski Związek Głuchych, przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, uruchomili wideoinfolinię dla osób głuchych potrzebujących inform

piątek, 21 grudzień 2018 16:11

IV Sesja Rady Miejskiej 20.12.2018 - NOWE stawki za odpady komunalne x 2

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

20 grudnia ponownie zebrała się Rada Miejska. Oprócz standardowego porządku obrad, na przedświątecznej sesji radni podzielili się opłatkiem....

Podczas sesji radni przyjęli uchwałę nadającą nowy statut Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie. Dokonano również zmian w budżecie gminy w bieżący roku oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2041. Rada wskazała ponadto spośród swojego grona przedstawicieli do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie. Nowo powołane osoby to Jacek Tarnowski i Marek Święs.

Obecny podczas obrad nowy Starosta Nyski Starosta Nyski zadeklarował wzorową współprace na szczeblu regionalnym. - Mamy bardzo duże i bardzo ambitne wspólne plany - powiedział Andrzej Kruczkiewicz - Mam nadzieję, że społeczeństwo po 5 latach powie niech tak sama władza zostanie na kolejną kadencję.

IV sesja Rady Miejskiej w Nysie - relacja - Aktualno[ci

IV sesja Rady Miejskiej w Nysie - relacja - Aktualno[ci

IV sesja Rady Miejskiej w Nysie - relacja - Aktualno[ci

Podczas przerwy w obradach radni mogli obejrzeć jasełka w wykonaniu uczniów Przedszkola nr 1 w Nysie. Po nich nastąpiło tradycyjne dzielenie się opłatkiem. Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz życzył zebranym dobrych, rodzinnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Kosz ze słodyczami otrzymali nauczyciele i przedstawiciele rodziców, którzy pomogli przygotować nastrojowe jasełka.

IV sesja Rady Miejskiej w Nysie - relacja - Aktualno[ci

IV sesja Rady Miejskiej w Nysie - relacja - Aktualno[ci

IV sesja Rady Miejskiej w Nysie - relacja - Aktualno[ci

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W czasie czwartej sesji obecnej kadencji najwięcej czasu poświęcono na przyjęcie uchwały, ustalającej wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Przy 16 głosach poparcia, spółka EKOM od lutego 2019 roku wprowadzi podwyżki w tym zakresie.

Stawka za zbiórkę selektywną wzrośnie do 15 złotych,
a za odpady niesegregowane do 30 złotych od jednego mieszkańca.

Niestety, wzrost opłat środowiskowych oznacza, że w całej Polsce ceny rosną - wyjaśnia Burmistrz Nysy, Kordian Kolbiarz.  - W naszej gminie od wielu lat ceny były na jednym poziomie.

IV sesja Rady Miejskiej w Nysie - relacja - Aktualno[ci

IV sesja Rady Miejskiej w Nysie - relacja - Aktualno[ci

Do tej pory mieszkańcy naszej gminy płacili za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych jedne z najniższym stawek w całym regonie. Było to możliwe m.in. dzięki temu, że spółka EKOM świadczy usługi dla kilku ościennych gmin, co pozwala na rozbicie kosztów utrzymania infrastruktury na podmioty korzystające z Regionalnej Instalacji Przetwarzani Odpadów Komunalnych (łącznie 19 podmiotów).

Nasza spółka jest pokazywana jako wzór w całym województwie – mówi odchodzący prezes spółki, Jacek Chwalenia (obecnie Wicestarosta Nyski). – Spółka jest zarządzana optymalnie i trudno wskazać obszar, gdzie można jeszcze coś zoptymalizować. Jacek Chwalenia przypomniał kilkukrotnie, że zmiany stawek wynikają z podwyższenia opłaty środowiskowej, odprowadzonej co roku do Urzędu Marszałkowskiego. Opłata ta wzrośnie z 74 złotych do 270 w roku 2021.   

IV sesja Rady Miejskiej w Nysie - relacja - Aktualno[ci

IV sesja Rady Miejskiej w Nysie - relacja - Aktualno[ci

Pełen przebieg obrad można obejrzeć na stronie internetowej pod adresem https://transmisja.esesja.pl/nysa


Porządek IV um nysa logoSesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 20 grudnia 2018 roku, godz. 12:00 

1. Sprawy organizacyjne:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

2) przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej,

3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy,

4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców.

2. Interpelacje radnych.

3. Wnioski radnych.

4. Oświadczenia radnych.

5. Podjęcie uchwał Rady Miejskich w Nysie w sprawach:

1) zmiany uchwały Nr XLIV/644/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa,

2) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

3) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

4) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego,

5) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic A.Kordeckiego i A.Brodzińskiego,

6) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Grodkowskiej, Zygmunta Kaczkowskiego i Alei Wojska Polskiego,

7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego lokalizację stacji elektroenergetycznej w Hanuszowie,

8) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023,

9) nadania statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie,

10) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok,

11) zmiany uchwały Nr XLVII/704/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2041,

12) wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Nysie do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie.

6. Sprawy różne, wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.

Andrzej Babiński

cpr certification online
cpr certification onlineCPR certificationcpr certification online