Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
piątek, 23 sierpień 2019 10:40

Spotkanie informacyjne - dotacje dla firm

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

27 sierpnia 2019 r. o godz. 11:00 w sali sala konferencyjnej Agencji Rozwoju Nysy ul. Kościuszki 10 odbędzie się spotkanie dla przedsiębiorców, gdzie będzie można uzyskać informacje o dotacjach dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw....

agencja rozwoju nysyTechnologie informacyjno-komunikacyjne

Dotacje dla firm od 50 do 300 tys. zł Wsparcie maksymalnie do 70 %

Dotacje przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowanie można otrzymać na:

  • wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B);
  • wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E);
  • wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C).

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dot. działania 2.1.2  Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.W trakcie spotkania zostanie zaprezentowany m.in. regulamin konkursu oraz kryteria oceny wniosków. Nabór wniosków planowany jest od 9 do 16 września 2019 r.

Więcej informacji: rpo.ocrg.opolskie.pl

Spotkanie odbędzie się 27 sierpnia 2019 r. o godz. 11:00 w sali sala konferencyjnej Agencji Rozwoju Nysy ul. Kościuszki 10Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 26 sierpnia -> Wypełnij formularz

Kontakt

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Słowiańska 19 48-300 Nysatel.: 77 448 25 86, 448 99 63e-mail: 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich