Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
piątek, 13 wrzesień 2019 12:42

Odbiór pojazdów z parkingu strzeżonego

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2018 r. sygn. Akt K 6/17 informuję, że od dnia 13.09.2019 r. można odbierać pojazdy usunięte z drogi w trybie określonym w art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym....

Od 13.09.2019 r. można odbierać pojazdy usunięte z drogi w trybie określonym w art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym, znajdujące się na parkingu strzeżonym przy ul. Piłsudskiego 41 w Nysie.

Jednocześnie informujemy, że wydanie pojazdu nie zwalnia od obowiązku dokonania opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu. Opłatę należy uiścić w terminie 7 dni od dnia wydania pojazdu. Nieuiszczenie opłaty w terminie 7 dni od dnia wydania pojazdu spowoduje ściągnięcie tej należności na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.