Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
wtorek, 17 wrzesień 2019 10:53

Kampania W RYTMIE RÓWNOŚCI

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Urząd Miasta Opola w partnerstwie z Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową w Opolu, Gminą Brzeg, Gmina Głogówek oraz Starostwem Powiatowym w Nysie rozpoczyna realizację kampanii świadomościowej W RYTMIE RÓWNOŚCI....

Kampania jest realizowana w ramach projektu pn. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II”. Celem kampanii jest wzrost świadomości społecznej na temat włączenia społecznego tj. promocji społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji społecznej.

Podnoszenie wiedzy nt. problematyki osób zagrożonych wykluczeniem społecznym między innymi osób starszych, osób z niepełnosprawnością, ubogich, bezrobotnych oraz zagrożonych patologiami.

W trakcie realizacji kampanii zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych oraz warsztatach, podczas których uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób radzić sobie z wykluczeniem, gdzie można zgłosić swoje problemy jak aktywnie angażować się w działalność społeczną. Dla wszystkich uczestników przewidziane zostały materiały edukacyjne i promocyjne.

W informatorze aktywnego mieszkańca znajdą Państwo informacje o zaangażowaniu partnerów i formach wsparcia dla osób narażonych na wykluczenie m.in. poprzez partycypację i aktywizację społeczności lokalnych, informacje między innymi o: organizacjach pozarządowych, radach dzielnic, wolontariacie, budżetach partycypacyjnych, inicjatywie lokalnej oraz inicjatywie uchwałodawczej.

Spotkania i warsztaty dla mieszkańców:

 • 18 września 2019, godz. 16:00 do 18:00, siedziba Centrum Dialogu Obywatelskiego, Damrota 1, temat: Równouprawnienie w zatrudnieniu.
 • 26 września 2019, godz. 16:00 do 18:00, siedziba Centrum Dialogu Obywatelskiego, Damrota 1, temat: Ekonomia społeczna jako forma aktywizacji zawodowej osób wykluczonych społecznie.
 • 2 października 2019, godz. 16.00 do 18.00, siedziba Centrum Dialogu Obywatelskiego,  Damrota 1, temat: Wolontariat – jak działać na rzecz innych zgodnie z prawem.
 • 4 października 2019, godz. 16:00 do 18.00, siedziba Centrum Dialogu Obywatelskiego, Damrota 1, temat:  Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej – aktywizacja osób z niepełnosprawnością.
 • 10 października 2019, godz. 16:00 do 18:00, siedziba Centrum Dialogu Obywatelskiego, Damrota 1, temat: Miasto otwarte na cudzoziemców.
 • 21 października 2019, godz. 16:00 do 18:00, siedziba Centrum Dialogu Obywatelskiego, Damrota 1, temat : Prawa konsumenta, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.

17 października 2019:

debata publiczna pn. Silne społeczeństwo obywatelskie – różnorodne społeczeństwo obywatelskie” oraz warsztaty w dwóch grupach tematycznych.

Debata organizowana w Międzynarodowym Dniu Walki z Ubóstwem (w całości tłumaczona na język migowy).

W trakcie debaty będziemy rozmawiać o efektywnych rozwiązaniach dotyczących aktywizacji społecznej. Będą to przykłady projektów , inicjatyw , programów. Skupimy  się na zagadnieniach związanych z prawami obywatelskimi, równością płci, aktywizacją osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku senioralnym.

Poruszona zostanie tematyka budżetów obywatelskich/partycypacyjnych, inicjatyw lokalnych i uchwałodawczych, rad dzielnic, organizacji pozarządowych i wolontariatu.

Wśród uczestników debaty przedstawiciele między innymi:

 • Stowarzyszenie Kongres Kobiet
 • WRZOS – Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
 • BORIS – Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych
 • Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
 • Centrum Informacyjno – Edukacyjne Senior w Opolu
 • Rada Miasta Opola oraz Rady Dzielnic

Po debacie zapraszamy do części warsztatowej:

 • Aktywne formy partycypacji społecznej – Prowadzący: Zbigniew Wejcman z BORIS.
 • Aktywny senior to zdrowy senior – jak angażować osoby starsze do aktywności społecznej. Prowadzący: Małgorzata Jarosz – Basztabin z Centrum „Senior”.

Czytaj więcej na: www.opole.pl