Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
wtorek, 15 październik 2019 11:23

Zmiany dotyczące „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Decyzją Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjęte zostały zmiany dotyczące „Programu wyrównywania różnic między regionami III”....

Jedna ze zmian dotyczy wprowadzenia nowego obszaru A programu. Celem nowego obszaru A jest przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowej i spółdzielnie mieszkaniowe, celem zapewnienia dostępności do lokali mieszkalnych osób niepełnosprawnych zamieszkujących w budynku.

Realizatorem obszaru A są terenowe Oddziały PFRON, do których adresaci (zarządcy budynków mieszkalnych) mogą składać wnioski, zgodnie z miejscem realizacji projektów.

Pomoc w ramach obszaru A może dotyczyć wyłącznie wielorodzinnych budynków mieszkalnych wybudowanych i użytkowanych przed dniem 12.04.2002 r. Warunkiem jest, aby inwestycja dotycząca wielorodzinnego budynku mieszkalnego zapewniła dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Wskaźniki kosztów realizacji projektów z obszaru A programu wyznaczające maksymalną wysokość dofinansowania ze środków PFRON określone są w Kierunkach działania oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów obszaru A „PWRMR III” w roku 2019 i wynoszą:

  • do 30% kosztów kwalifikowanych projektu, dla projektów realizowanych na terenie powiatów: krapkowickiego, oleskiego, opolskiego, strzeleckiego, m. Opole, oraz
  • do 55% kosztów kwalifikowanych projektu, dla projektów realizowanych na terenie powiatów: brzeskiego, głubczyckiego, namysłowskiego, nyskiego, prudnickiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, kluczborskiego,

jednak nie więcej niż do 165.000,00 zł na jeden projekt.

Pomoc PFRON jest komplementarna z Instrumentem pożyczkowym Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Zmiany dotyczce „Programu wyrównywania ró|nic midzy regionami III”

Termin naboru wniosków w ramach obszaru A programu upływa z dniem 30 listopada 2019 roku.

Szczegółowe informacje o „Programie wyrównywania różnic między regionami III”, w tym obowiązujący program, procedury oraz zasady nowego obszaru A znajdują się na stronie internetowej Funduszu (www.pfron.org.pl) w zakładce: www.prfon.org.pl/aktualnosci

Dodatkowo informacje o programie można uzyskać pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.