Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
poniedziałek, 17 luty 2020 13:46

Ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli PCPR i MOPR

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Aktualna sytuacja pomocy społecznej, wzajemna współpraca oraz uregulowania prawne – między innymi na te tematy dyskutowali uczestnicy spotkania Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie "Centrum" ...

Dyskutowali uczestnicy spotkania Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie "Centrum" z reprezentantami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie.

Posiedzenie odbyło się w poniedziałek, 17 lutego, w siedzibie PCPR w Nysie. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń oraz podjecie dyskusji na temat aktualnych zagadnień w działalności PCPR i MOPR. Uczestnicy rozmawiali także na temat relacji z władzami rządowymi oraz samorządem w zakresie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej.

Dodajmy, że oprócz przedstawicieli PCPR i MOPR w spotkaniu aktywnie uczestniczyli starosta nyski Andrzej Kruczkiewicz oraz członek Zarządu Powiatu Joanna Burska.

Authors: Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)