Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
piątek, 31 lipiec 2020 12:46

Pieniądze na program aktywizacji osób bezrobotnych

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Starosta nyski Andrzej Kruczkiewicz pozyskał 1.500 tys. zł. z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia....

Zrodki finansowe na program aktywizacji osób bezrobotnych

Dzięki pozyskanym środkom finansowym szansę na zatrudnienie znajdzie blisko 160 osób. W ramach programu przewiduje się sfinansowanie bezrobotnym wynagrodzenia w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, staży, oraz wsparcie pracodawców w tworzeniu miejsc pracy w ramach refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy a także możliwe będzie udzielenie środków osobom bezrobotnym na podjęcie działalności gospodarczej.

W najbliższym czasie na stronie www.pup.nysa.pl zamieszczone zostaną informacje o naborach wniosków na powyższe formy wsparcia.