Aktualności z powiatu

Polish Czech English German
czwartek, 28 marzec 2019 10:06

Ruszyła Powiatowa Platforma Poradnictwa Zawodowego

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Dnia 27 marca 2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie zostało podpisane porozumienie partnerskie powołujące do życia Powiatową Platformę Poradnictwa Zawodowego....

Instytucje partnerskie platformy to:

  • Powiatowy Urząd Pracy w Nysie,
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie,
  • Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu,
  • Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Nysie.

Głównym kierunkiem działania partnerstwa jest zintegrowanie wiedzy, pracy, kapitału i działań rozproszonych w powiecie nyskim pomiędzy instytucjami rynku pracy, edukacji oraz innymi podmiotami świadczącymi usługi poradnictwa zawodowego.

Realizowane w ramach porozumienia działania będą m. in. wspierały młodzież w wyborze zawodów zgodnie z posiadanymi predyspozycjami i tendencjami panującymi na rynku pracy.

Porozumienie w imieniu instytucji partnerskich podpisali: Małgorzata Pliszka - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, Rektor dr inż. Przemysław Malinowski, prof. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, Dariusz Medoliński - Komendant Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Opolu oraz  Iwona Dudzik - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego w Nysie.