Aktualności z powiatu

Polish Czech English German
środa, 15 styczeń 2020 16:01

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

W środę, 15 stycznia, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, organu opiniodawczo – doradczego Starosty Nyskiego....

Jednym z ważniejszych punktów spotkania było wydanie opinii w sprawie podziału środków Funduszu Pracy na realizację aktywnych Programów rynku pracy w 2020 r. Ogółem środki przeznaczone na 2020 rok wynoszą - 8 700 400 zł.

Posiedzenie odbyło się również w celu zaopiniowania propozycji planu wydatków na finansowanie innych fakultatywnych zadań z środków Funduszu Pracy na 2020 rok oraz zaopiniowania planowanych kierunków szkoleń przewidzianych do realizacji w 2020 r.

Podczas posiedzenia przedstawiony został również wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowy w 2019 r. na aktywizację osób bezrobotnych.

Authors: Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)