Aktualności z powiatu

Polish Czech English German
piątek, 17 styczeń 2020 13:29

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Subregion Południowy”

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

W piątek, 17 stycznia, w Muzeum Powiatowym w Nysie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Subregion Południowy”. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich Gmin i Powiatów będących członkami Stowarzyszenia....

Podczas spotkania omówiono bieżące działania związane z funkcjonowaniem Subregionu Południe oraz ustalono wspólne stanowiska w sprawie podziału środków powstałych w wyniku różnic kursowych oraz oszczędności przetargowych w ramach projektu „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II”.