Aktualności z powiatu

Polish Czech English German
piątek, 17 styczeń 2020 15:14

Uroczyste otwarcie wspomaganego mieszkania w Paczkowie

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Członek Zarządu Powiatu Joanna Burska brała udział w uroczystym otwarciu Mieszkania Wspomaganego w Paczkowie....

Mieszkanie zostało wyremontowane i zaadaptowane w ramach wypracowanego Modelu deinstytucjonalizacji usług w formie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona oraz osób starszych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentami projketu w województwie opolskim są Paczków, Brzeg i Biała.

Podstawowym celem projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach, w tym osobom z chorobami neurologicznymi, chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych, poprzez możliwość pilotażowego testowania usług w mieszkaniu wspomaganym.

Uroczystość otwarcia mieszkania wspomaganego była również okazją do wspólnej dyskusji na temat deinstytucjonalizacji usług społecznych w województwie opolskim.

Authors: Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)