Aktualności z powiatu

Polish Czech English German

Przeczytaj nowości z powiatu nyskiego ...

 • Droga Wyszków Śląski-Konradowa otwarta po przebudowie

  Droga Wyszków Śląski-Konradowa otwarta po przebudowie

  Zakończone zostały prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 1680 O na odcinku Wyszków Śląski- Konradowa....

 • XVI sesja Rady Powiatu 31.03.2020 - zmiany w budżecie na rzecz walki z koronawirusem

  XVI sesja Rady Powiatu 31.03.2020 - zmiany w budżecie na rzecz walki z koronawirusem

  We wtorek, 31 marca, odbyła się XVI sesja Rady Powiatu. Towarzyszyły jej szczególne względy bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa. Część radnych uczestniczyła w obradach w mask

 • Godziny otwarcia Stacji Kontroli Pojazdów w Powiecie Nyskim

  Godziny otwarcia Stacji Kontroli Pojazdów w Powiecie Nyskim

  Godziny otwarcia Stacji Kontroli Pojazdów w Powiecie Nyskim...

 • Kolejne spotkanie w związku z pandemią koronawirusa

  Kolejne spotkanie w związku z pandemią koronawirusa

  Celem zwołanego w poniedziałek, 30 marca, spotkania była ocena aktualnej sytuacji epidemiologicznej w powiecie nyskim oraz podsumowanie już podjętych działań....

 • Ważne informacja dla interesantów Starostwa

  Ważne informacja dla interesantów Starostwa

  W związku z koniecznością wzmocnienia ochrony przed KORONAWIRUSEM, w trosce o najwyższe bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, interesantów, gości oraz pracowników, Zarząd Powiatu zadecydowa

 • Dyskutowano o sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu

  Dyskutowano o sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu

  Omówienie aktualnej sytuacji w związku z pojawieniem się pierwszych przypadków koronawirusa w powiecie nyskim oraz podjęcie kolejnych kroków w walce z wirusem to główny temat spotkania, które

 • Komunikat Starosty Nyskiego

  Komunikat Starosty Nyskiego

  KOMUNIKAT STAROSTY NYSKIEGO...

 • Wizyta władz powiatu w remontowanych obiektach

  Wizyta władz powiatu w remontowanych obiektach

  Wizyta władz starostwa teren budowy Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Integracji Społecznej w Nysie, nowego internatu przy ul. Szopena oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną na ul. Słowia

 • Robocze spotkanie w sprawie ośrodka

  Robocze spotkanie w sprawie ośrodka "Aleksandrówka"

  Koncepcja odtworzenia działalności Sanatorium Dziecięcego w Jarnołtówku to główny temat spotkania, które odbyło się w czwartek, 5 marca, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nysie....

 • Nowe Certyfikaty Produktu Lokalnego Nyskiego Księstwa Jezior

  Nowe Certyfikaty Produktu Lokalnego Nyskiego Księstwa Jezior

  We wtorek, 18 lutego, w Muzeum Gazownictwa w Paczkowie zostały wręczone Certyfikaty Produktu Lokalnego Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Certyfikaty wręczyli starosta nyski Andrzej Kruczkiewicz o

poniedziałek, 03 luty 2020 14:15

XV sesja Rady Powiatu 3.02.2020 - radni przyjęli uchwały

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Informacja na temat inwestycji i remontów na drogach powiatu nyskiego, sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, a także sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu...

Posiedzenie odbyło się w poniedziałek, 3 lutego, w sali obrad w Muzeum Powiatowym w Nysie.

Informacja na temat inwestycji i remontów na drogach powiatu nyskiego, sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, a także sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego – między innymi na te tematy dyskutowali radni podczas XV sesji Rady Powiatu w Nysie.

Sporą część sesji radni poświęcili na zgłoszenie interpelacji i zapytań. Dyskusję wywołała także propozycja zajęcia przez radnych (w formie głosowania) stanowiska w sprawie naruszenia dóbr osobistych radnego Rady Powiatu w Nysie przez lokalny tygodnik. Chodziło tu o okładkę ze ściętą głową. Radni jednogłośnie poparli to stanowisko i wyrazili swój sprzeciw wobec mowy nienawiści.

Ponadto, radni przyjęli sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok, a także podjęli uchwały w sprawie:

 • oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie oraz zatwierdzenia Programu naprawczego;
 • oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach oraz zatwierdzenia Programu naprawczego;
 • w sprawie określenia na 2020 r. rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego;
 • powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie;
 • powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach;
 • zmiany uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego komisji rewizyjnej Rady Powiatu w Nysie;
 • zmiany uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego komisji skarg, wniosków i petycji;
 • zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji środowiska i rozwoju obszarów wiejskich Rady Powiatu w Nysie;
 • zmiany uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego komisji budżetu i spraw regulaminowych Rady Powiatu w Nysie;
 • zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji bezpieczeństwa i infrastruktury Rady Powiatu w Nysie;
 • zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2020 rok;
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2036.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte większością głosów.

Na zakończenie sesji przewodniczący Rady Powiatu w Nysie wraz ze swoimi zastępcami, w imieniu wszystkich radnych, podziękowali za bardzo dobrą współpracę sekretarzowi Starostwa Powiatowego w Nysie. Przypomnijmy, Zdzisław Baran z początkiem lutego br. przeszedł na emeryturę.

Poniżej publikujemy nagranie z XV sesji Rady Powiatu w Nysie.

">


 PORZĄDEK XV sesji Rady Powiatu 3.02.2020

1. Sprawy organizacyjne,

 • a) otwarcie posiedzenia,
 • b) stwierdzenie kworum,
 • c) przyjęcie protokołu z XIV sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Informacja nt. inwestycji i remontów na drogach powiatu nyskiego oraz przyjęcie sprawozdania z działalności Zakładu Utrzymania Dróg za 2019 r.,

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
 • c) dyskusja
 • d) przyjęcie informacji.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2018 r. (komisja działająca przy Staroście Nyskim),

 • a) przedstawienie sprawozdania,
 • b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie sprawozdania,

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nyski za 2019 r.

 • a) przedstawienie sprawozdania,
 • b) opinia Komisji Edukacji, Kultury i Promocji,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie sprawozdania,

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 r.

 • a) przedstawienie sprawozdania,
 • b) dyskusja,
 • c) przyjęcie sprawozdania,

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie oraz zatwierdzenia Programu naprawczego,
 • b) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach oraz zatwierdzenia Programu naprawczego,
 • c) w sprawie określenia na 2020 r. rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego,
 • d) powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie,
 • e) powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach,
 • f) zmiany uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego komisji rewizyjnej Rady Powiatu w Nysie,
 • g) zmiany uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego komisji skarg, wniosków i petycji,
 • h) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji środowiska i rozwoju obszarów wiejskich Rady Powiatu w Nysie,
 • i) zmiany uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego komisji budżetu i spraw regulaminowych Rady Powiatu w Nysie,
 • j) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji bezpieczeństwa i infrastruktury Rady Powiatu w Nysie,
 • k) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2020 r.,
 • l) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2036,

9. Wolne wnioski,

10. Zamknięcie obrad.

cpr certification online
cpr certification onlineCPR certificationcpr certification online