Aktualności z powiatu

Polish Czech English German
wtorek, 07 kwiecień 2020 13:35

Droga Wyszków Śląski-Konradowa otwarta po przebudowie

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Zakończone zostały prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 1680 O na odcinku Wyszków Śląski- Konradowa....

Umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 29 października 2019r., a planowany termin zakończenia zadania ustalony został na dzień 15 października 2020r. Dzięki sprawnej realizacji robót zadanie udało się zakończyć w dużo wcześniejszym terminie tj. 30 marca br., co pozwoliło po dokonaniu odbioru wykonanego oznakowania, wznowić ruch.

Wykonawcą robót wyłonionym na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego została firma ADAC-LEWAR Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Przystajń.

W ramach zadania wykonano przebudowę odcinka drogi powiatowej na długości 1273 m, która obejmowała m.in.:

  • → nową konstrukcję drogi wraz z poszerzeniem korpusu drogowego,
  • → nową nawierzchnię bitumiczną jezdni o szerokości 6 m (z lokalnymi poszerzeniami na łukach),
  • → wzmocnienie poboczy kruszywem kamiennym i destruktem asfaltowym,
  • → remont istniejących obiektów mostowych,
  • → montaż barier mostowych oraz barier energochłonnych,
  • → oznakowanie pionowe i poziome.

Całkowita wartość wykonanych robót wyniosła 3 640 561,61 PLN.

Zadanie uzyskało dofinasowanie w wysokości 2 944 093,80zł (co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych) z wieloletniego programu rządowego p.n. Fundusz Dróg Samorządowych.

Zakończone zadanie było drugim etapem przebudowy drogi powiatowej 1680 O łączącej Nysę z obwodnicą. Przebudowa drogi była bardzo oczekiwana przez mieszkańców powiatu z uwagi na jej stan techniczny. Wykonanie tej inwestycji wpłynie na poprawę standardu i jakości lokalnej sieci drogowej, jak również polepszy komfort życia mieszkańców.

Ponadto, realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz przyczyni się do zwiększenia płynności ruchu pojazdów.