Historia Nysy

Polish Czech English German
niedziela, 06 kwiecień 2014 02:00

Herb i flaga miasta Nysy

Napisał

Herb Nysy - w polu czerwonym sześć białych kwiatów lilii w układzie 3, 2, 1.
Tarcza herbowa ma kształt prostokątny, zakończony u dołu łukowato - jest to tzw. tarcza hiszpańska. Tło heraldyczne (pole) jest czerwone. Godłem heraldycznym (znakiem herbowym) jest sześć lilii srebrnych w rozstrój.

Herb i flaga miasta i gminy Nysy

Zasady „czytania” elementów heraldycznych (dla laika):
* od góry do dołu,
* od środka na zewnątrz np. w przypadku kokardy narodowej,
* od lewej do prawej (patrząc z zewnątrz) np. od drzewca flagi.

Obecny herb miasta Nysy w obecnym kształcie został oficjalnie zatwierdzony przez Radę Miejską Nysy dnia 26 stycznia 1991r. (Uchwała Rady Miejskiej nr XI /69/91 z dnia 26 stycznia 1991 roku o zatwierdzeniu herbu i barwy miasta NYSA z załącznikami). Został opublikowany w "Herbarzu miast polskich" autorstwa Andrzeja Plewako i Józefa Wanaga (Wydawnictwo Arkady, 1994) strona 145.

23 sierpnia 1990 roku Rady Miasta Nysy zatwierdziła Statut Gminy Nysa (Decyzja Rady Miasta nr V/34/90 z 23 sierpnia 1990 r. - uchwała o statucie gminy Nysa z złącznikami). Statut określa, że herbem gminy Nysa jest herb miasta Nysy, a flagą gminy Nysa jest flaga miasta Nysy.

Herb miasta Nysy.

§ 4 pkt. 2. Statutu Gminy Nysa mówi, że "herbem Gminy jest herb Miasta Nysy przedstawiony w załączniku nr 2 do statutu".

Flaga miasta Nysy. 

Flaga żółto-czerwona  (barwy "czytamy" od góry)

 

§ 4 pkt. 4. statutu mówi, że "barwy gminy Nysa określa jej flaga składająca się z dwóch barw. Górny płat jest barwy złotej (oddaje ją barwa złota lub żółta). Płat dolny jest barwy czerwonej. Wzór flagi określony jest w załączniku nr 3 do statutu".

Wymiary flagi określono na: 160 x 100 cm (proporcje boków 8:5).

 

 

Urzędowa flaga miasta Nysy. 

Administracyjna - urzędowa flaga miasta i gminy jest zastrzeżona dla władz administracyjnych miasta i gminy Nysa.

Jest to flagi Nysy z herbem.


Wzór flagi miasta i gminy Nysa – wariant dla flagi w postaci wydłużonej wstęgi,
w tym też wstęgi powieszonej pionowo.

Flaga Nysy jest prostokątnym płatem tkaniny w barwach żółto-czerwonych przymocowanym do drzewca lub na maszcie.

Flaga Nysy przymocowana do drzewca lub na maszcie


Zasady prezentacji flagi Nysy na drzewcu

 nysa kolejnosc flag zawieszonych poziomo (na drzewcu)


Zasady prezentacji flagi Nysy na maszcie

Jeżeli flaga Nysy zawieszana jest na maszcie w układzie pionowym barwa żółta zawsze jest po lewej stronie (patrząc od przodu).

 nysa kolejnosc flag zawieszonych pionowo

Tadeusz Zdanowicz


Ogólne zasady prezentacji flagi 

Flagi umieszcza się w następującej hierarchi:
1) Flaga Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Flaga innego państwa.
3) Flaga województwa.
4) Flaga powiatu.
5) Flaga gminy.
6) Flaga Unii Europejskiej.
7) Flaga organizacji ogólnopolskiej.
8) Flaga organizacji międzynarodowej.
9) Flaga służbowa (policji, straży miejskiej, straży pożarnej, poczty itp.)
10) Flaga firmowa (instytucji, organizacji, uczelni, szkoły, klubu sportowego itp.)
11) Flaga okolicznościowa (związana z rocznicą lub imprezą).

-----------------

  • Flaga gospodarza zajmuje miejsce honorowe.
  • Wszystkie flagi powinny mieć taki sam rozmiar, a maszty jednakową wysokość.
  • Flaga ustawiona na podium przy mównicy, lub przy biurku, zajmuje miejsce po lewej stronie.
  • Miejscem uhonorowanym budynku jest po lewej stronie od wejścia.

Więcej informacji: http://www.pl.info.pl/IHW_WWW/index.php?act=view&ktg=32


Dwie flagi:

  • Po lewej stronie flaga RP lub gospodarza.

Trzy flagi:

  • Przy trzech masztach najważniejszy jest środkowy. Drugi jest po jego lewej stronie, a trzeci po prawej.
  • Na maszcie środkowym wywieszamy zawsze flagę RP, na lewym flagę województwa/powiatu/miasta, a na prawym flagę Unii Europejskiej.
  • Na maszcie środkowym wywieszamy zawsze flagę RP (lub gospodarza - miasta/powiatu), na lewym państwa Gościa, a na prawym flagę Unii Europejskiej.

Cztery flagi:

  • Pozycja uprzywilejowana skrajna po lewej stronie (flaga RP powinna być po lewej stronie), następnie flagi gości umieszczone wg nazw państw w porządku alfabetycznym – w języku polskim, a na prawym flagę Unii Europejskiej.

Pięć flag:

  • Najważniejszy jest maszt środkowy. W dalszej kolejności są: maszty sąsiadujące ze środkowym – lewy potem prawy. Ostatnie w hierarchii są maszty skrajne: lewy i potem prawy.

-----------------
UWAGA! Kierunki określone są z perspektywy obserwatora stojącego przed flagami (za flagami budynek/mównica/biurko).