Aktualności
środa, 21 luty 2018 16:29

Czym palimy w piecu? Kontrole nawet do godz. 22.00

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

W ubiegłym tygodniu Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska wraz ze Strażą Miejską po raz kolejny przeprowadził kontrole nieruchomości na terenie Gminy Nysa pod kątem spalania odpadów w kotłach centralnego ogrzewania i piecach kaflowych....

W kontrolach uczestniczyli pracownicy Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego z Jastrzębia–Zdroju.

komin dymiDo kontroli wytypowano 16 nieruchomości, a w trakcie prowadzonych czynności pobrano 8 próbek odpadu paleniskowego (popiołu), które obecnie poddawane są ocenie morfologicznej i badaniom laboratoryjnym w akredytowanym laboratorium CLP-B Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju.

W trakcie prowadzonej kontroli na jednej z nieruchomości stwierdzono znaczne przekroczenie dopuszczalnego poziomu tlenku węgla, potocznie zwanego czadem. Dzięki szybkiej reakcji pracownków możliwe, że udało się uniknąć tragedii. Każdego roku w całej Polsce dochodzi do kilkudziesięciu śmiertelnych zatruć czadem.

image

image

Przypomnijmy:

Czad (tlenek węgla) jest to gaz silnie trujący, bezbarwny i bezwonny, nieco lżejszy od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. Następstwem ostrego zatrucia czadem może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie kilku podstawowych zasad takich jak:

  • nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
  • dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia,
  • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania a najlepiej zapewnić nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
  • zaopatrzyć mieszkanie w czujniki tlenku węgla,
  • nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegasz zatruciu czadem.

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

- należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza,

- jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze,

- rozluźnić poszkodowanemu ubranie - rozpiąć pasek, guziki, ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia,

- wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe - 999, straż pożarna - 998 lub 112),

- jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.

image

Oprócz monitorowania jakości powietrza, w ostatnim czasie udało się dofinansować wymianę źródeł ciepła w ponad 140 domach. Kontrole pieców są niezapowiedziane, a urzędnicy wraz ze specjalistyczną firmą mogą wejść na teren nieruchomości w godzinach od 6 rano do godziny 22 w każdy dzień tygodnia. W przypadku firm kontrola może być prowadzona przez całą dobę.

Podczas kontroli, oprócz pobierania próbek, które po analizie dokładnie wskażą czym było palone w piecach, eksperci doradzają jak prawidłowo eksploatować piece. Udzielana jest także informacja o możliwości uzyskania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie wymiany pieców na ogrzewanie proekologiczne. Gmina Nysa akcję kontroli prowadzi w ramach tzw. Nyskiego Pakietu Antysmogowego.

Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska